วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


ชื่อสามัญ
โยทะกา 
ชื่อวิทยาศาสตร์
Bauhinia tomentosa L.
ชื่อวงศ์
LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE